Programes d'actuació

Reforç educatiu

Per assegurar que tots els infants tinguin les mateixes oportunitats, oferim un espai per la realització dels deures. A més, disposem de racons vivencials per afavorir un aprenentatge més lúdic i adaptat als interessos dels infants.

Lleure

A través d’activitats en el món del lleure, treballem la dimensió personal, relacional i social dels infants. El joc és un excel·lent vehicle educatiu. A través del joc, els infants desenvolupen les seves capacitats cognitives, aprenen a treballar en equip, es relaxen, es relacionen i es diverteixen. Com a educadors, podem fer servir el joc per fomentar la inclusió de tots els infants i educar en valors.

Medi Natural

Quan ens vam plantejar aquest projecte, vam veure clar que la connexió i el respecte per la natura seria una part important d’aquest. A través d’activitats pròpies de l’horta mediterrània, els nostres infants aprenen d’on procedeixen els aliments, quins poden trobar segons l’estació de l’any, com tenir cura d’una planta, entre d’altres. També fem excursions a espais naturals propers, per afavorir aquest coneixement i aquesta implicació dels infants en la conservació de la natura.

Promoció de la salut

Aprofitem els berenars per treballar hàbits d’higiene i d’alimentació saludables. Els infants es renten les mans, paren i desparen la taula i reparteixen el berenar als seus companys i companyes.

Educació emocional

L’educació emocional es fa de manera transversal, donant espai als infants perquè puguin expressar-se i ajudant-los a gestionar les seves emocions. Disposem d’un racó específic, amb pictogrames, peluixos, coixins, mantes, i altres recursos. Amb això, volem afavorir l’autoconeixement dels infants, dotar-los d’eines per no ancorar-se en les emocions de ràbia i enuig, fomentar relacions més fluides i saludables amb els altres i augmentar la seva autoestima.

Transport

Moltes de les nostres famílies no disposen de carnet de conduir o vehicle. Recordant que la nostra activitat es desenvolupa en un entorn rural, assegurem l’assistència regular d’infants i famílies amb un servei d’autobús que els porta de l’escola a Cal Mata i després els retorna a les seves poblacions.

Famílies

Fem una activitat familiar al mes per tal de vincular-les al projecte, fomentar la creació d’una xarxa de suport entre elles, afavorir la inclusió de les persones nouvingudes i promoure, en general, el benestar de tots els agents educatius que conviuen amb els infants.