La fundació Marta Mata i Garriga

El casal és una iniciativa de la Fundació Marta Mata i Garriga, antiga Fundació Àngels Garriga de Mata. Aquesta entitat que té com a objectiu el desenvolupament d’una concepció dinàmica de l’escola i l’establiment de relacions entre el món de la cultura, del treball, de l’esplai i del civisme.

Amb el Casal Anxanetes, recuperen la tradició del que un dia va suposar Cal Mata pels nens i nenes del barri de Saifores durant la postguerra espanyola: un espai de trobada per aprendre, on la llengua, el joc, la cultura popular, la música i les excursions, tenien un paper protagonista.

CAL MATA

Entre llibres i arbres

La casa de Cal Mata de Saifores la va heretar Marta Mata i Garriga l’any 1967, a la mort de la seva mare Àngels Garriga i Martín, viuda de Josep Mata i Virgili.
Des de 1970 ha estat posada a disposició dels nens i nenes de moltes escoles per tal que fessin, juntament amb els seus mestres, estades de convivència, coneixement del Penedès, colònies escolars, etc.

El llegat històric de la casa ens situa en un espai idíl·lic per dur a terme la nostra tasca educativa. Cal Mata, que és la seu actual de la Fundació Marta Mata i Garriga, ens ofereix, no només tradició pedagògica, sinó també unes instal·lacions àmplies i diversificades que permeten acollir multitud d’accions.

Biblioteca

Pati

Sala taller

Sala gran

Hort

“Cada vegada que pensem en l’educació que hem rebut i com podríem fer-la millor tots som, en certa manera, pedagogs”